alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek

NOVINKA - Quo vadis, personalistiko?

Jan Barták

- proměny personalistiky v globální a informační společnosti - teoretické základy i praktické postupy - personalistika a její podnikatelské funkce - personální management a firemní kultura

IAS/IFRS a hodnocení výkonnosti podniku

Jana Hinke

Publikace pojednává o vlivu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na výši a strukturu vykazovaného výsledku hospodaření za účelem hodnocení výkonnosti podniku, což je důležitá činnost pro řízení a rozhodování podn

IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku

Jana Hinke

Publikace reaguje na aktuální problémy s věrným a pravdivým zobrazením finanční pozice podniku a analyzuje vliv koncepce Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IAS/IFRS.

Energy for Sustainable Development III

Jaroslav Knápek, Wolfgang Streicher, Ondřej Vojáček et al.

The third book titled Energy for Sustainable Development (the other two were published in 2005 and 2010) contains a selection of papers by Czech and Austrian authors mostly active in the CZ-AT EEG

Synergie vztahu město-venkov

Jana Kouřilová a kol.

Téma vazeb měst a venkova je rozhodující při řešení vyváženého rozvoje území a posilování územní soudržnosti. Prní problém, na který při hledání vazeb narážíme, je jednoznačná definice základních pojmů

Ekonomie životního prostředí - teorie a politika

Lenka Slavíková, Eliška Vejchodská, Jan Slavík a kol.

Publikaci, která teoreticko-metodologicky fundovaně seznamuje čtenáře s paradigmatem soudobé ekonomie životního prostření, doporučuji všem zájemcům o danou problematiku. - Iva Ritschelová, Český statistický úřad, Praha


Předchozí1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Další

kompletní nabídku najdete v sekci katalog