alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek
Webové metodiky

Webové metodiky
Martin Molhanec

Cena: 399 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód: IS 1405 WM
ISBN: 978-80-87197-84-4


Kniha čtenáře provází po celé délce historie od vzniku první metodiky HDM přes všechny její nástupce až po dvojici vítězných soupeřů – metodik UWE a WebML/WebRatio. Autor se snažil během výkladu upozornit na dvě hlavní inovativní charakteristiky všech webových metodik, a to modelování navigace a modelování prezentace.

Další část knihy se zabývala vztahem webových metodik k současným moderním konceptům webového inženýrství, jako jsou MDA, SOA, sémantický web a některé další. V knize je představena původní metodika MBWE a metoda MDGD autora této publikace. Závěr knihy je věnován stručnému porovnání představených metodik a na základě jejich předchozí evoluce, je učiněno několik stručných úvah o jejich budoucnosti.


kompletní nabídku najdete v sekci katalog Logo