alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek
Řídit nebo vést

Řídit nebo vést
Jan Barták

Cena: 299 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód: MS 1010 ŘNV
ISBN: 978-80-87197-34-9


  • jak „řídit” lidský kapitál v organizaci
  • podmínky řízení rozvoje učící se společnosti
  • firemní komunikace
  • tvorba a realizace strategie řízení lidských zdrojů

Tuto knihu lze považovat za učebnici, ale i za příručku, k níž se mohou vracet manažeři a personalisté hledající řešení aktuálních problémů své profese. Tato „kuchařka“ plná dobrých příkladů z praxe si jistě najde místo v každé knihovně.

Tereza Vacínová, zástupce vedoucího katedry Andragogiky, Univerzita J. A. Komenského Praha

Autor poukazuje na rozmanitost struktur a modelů, které se zabývají problematikou lidského potenciálu. Současně se ale nevymaňuje z horizontu soudržnosti, v níž inspiruje, motivuje a nementorsky předkládá možnost, jak na dané téma nahlížet nově a s přesahem.

Pavel Drdla, Garant Kvalifikačního studia ředitelů, Národní institut pro další vzdělávání


kompletní nabídku najdete v sekci katalog Logo