alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek
Quo vadis, personalistiko?

Quo vadis, personalistiko?
Jan Barták

Cena: 299 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód: MS 1010 QVP
ISBN: 978-80-87197-35-6


  • proměny personalistiky v globální a informační společnosti
  • teoretické základy i praktické postupy
  • personalistika a její podnikatelské funkce
  • personální management a firemní kultura

Publikace osloví každého, kdo v organizacích pracuje s lidmi a chce dosahovat žádoucích výsledků; aneb moudrý je ten, kdo ví užitečné věci, ale úspěšný bývá ten, kdo je umí uplatnit a prosadit.

Tereza Vacínová, zástupce vedoucího katedry Andragogiky, Univerzita J. A. Komenského Praha

Jedna z možností jak uchopit chápání světa, je odstoupit od zastaralých paradigmat. Autor nám ukazuje, jak ty méně šťastné přístupy k lidem i k vedení organizačních celků změnit k lepšímu.

Pavel Drdla, Garant Kvalifikačního studia ředitelů, Národní institut pro další vzdělávání


kompletní nabídku najdete v sekci katalog Logo