alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek
Euro: ano/ne?

Euro: ano/ne?
Lubor Lacina, Petr Rozmahel a kol.

Cena: 449 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód: ES 1002 EAN
ISBN: 978-80-87197-26-4


Publikace objektivně a vyváženě analyzuje všechny podstatné faktory pro posouzení výhodnosti a reálnosti zavedení eura. Každá kapitola je výborný podklad pro seznámení se s jednotlivými tématy.
Martin Šuster, ředitel, odbor výzkumu, Slovenská národní banka


Cílem knihy je shromáždit a vyhodnotit pestrou škálu argumentů, jejímž průsečíkem je dát nezaujatou odpověď na otázku, jak rychle by Česká republika měla přijmout společnou evropskou měnu euro.
Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR, Ministerstvo financí ČR

  • dopad zavedení eura na inflaci, ekonomický růst a obyvatelstvo
  • zkušenosti Slovenska se zavedením eura
  • fiskální udržitelnost a členství v měnové unii
  • dosavadní vývoj eurozóny a scénáře budoucího vývoje
  • analýza veřejného mínění a zajištění informační kampaně před a po přijetí eura


kompletní nabídku najdete v sekci katalog Logo