alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek
Efektivní podnikání v době Webu 2.0

Efektivní podnikání v době Webu 2.0
Jiří Donát

Cena: 199 Kč; 299 Sk; 11 Eur;
Prodejní kód: EK 0705EP
ISBN: 978-8086851-73-


Pojmem Web 2.0 je označován základní trend dnešní doby - přechod od platformy PC k platformě internetu. Tento trend není ničím menším než revolucí v používání počítačů.

Od práce nad oddělenými počítači, jejichž uživatelé si dodnes musejí data předávat ručně, můžeme konečně přejít k přímé spolupráci nad stejnými daty a stejnými aplikacemi. A nemusíme k nim přitom přistupovat pouze z klasických osobních počítačů. K dispozici je stále se rozšiřující nabídka nejrůznějších specializovaných přístrojů spotřební elektroniky – počínaje mobilními telefony s osobními diáři, přes přenosné kapesní počítače, až po specializované herní konzole vybavené možností komunikace. Díky automatické výměně informací a všudypřítomné možnosti komunikace je možné radikálně omezit zbytečnou lidskou práci, a díky tomu dostává celý informační systém zcela nový smysl. Ne náhodou označují někteří autoři tuto zásadní změnu právě tak silným slovem, jakým je „revoluce“. Jde však o revoluci, která není omezena na oblast počítačů. Jde o jev, který má dalekosáhlé důsledky především v nejrůznějších oblastech lidského podnikání. A právě těmto důsledkům a novým podnikatelským možnostem je věnována naše kniha.

Na konkrétních modelových situacích z podnikatelského prostředí zde popíšeme možnosti nového Webu 2.0. Ukážeme, jak je možné výrazně ušetřit za telefonní poplatky, a dokonce již dnes mít telefonování zcela „za paušál“, a to i z klasických a mobilních telefonů. Předvedeme způsob, jak nově organizovat konference a semináře, a omezit tak nutnost služebního cestování. Podíváme se, jak automatizovat plánování našeho času, a jak toto plánování navíc propojit s diáři našich kolegů, přátel i obchodních partnerů. Popíšeme tři možné kandidáty na novou platformu internetu, která může jednoho dne nahradit samotný web – jde o tzv. virtuální zeměkoule, kterým je, na rozdíl od webu, dána do vínku nejen propojitelnost s ostatními zdroji a aplikacemi internetu, ale navíc i velmi názorné ovládání, přirozené používání a logická použitelnost pro mobilní aplikace.

Text se věnuje novým možnostem prodeje a marketingu, které jsou základním novým přínosem přicházejícího Webu 2.0. Počínaje sociálními sítěmi, které již dnes nahrazují podnikatelské katalogy a Zlaté stránky, přes virtuální marketing, který lze využít k prosazení a šíření našich vlastních firemních materiálů, až po několik tipů pro práci s „blogosférou“, díky kterým mohou podnikatelé těžit z obrovských možností této nové komunikační platformy právě v oblasti své vlastní specializace.

A to je zároveň hlavním cílem knihy: nastolit řadu otázek k přemýšlení, které čtenářům pomohou využít nové možnosti internetu právě v jejich vlastním oboru podnikání.


kompletní nabídku najdete v sekci katalog Logo