alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek
Umění koučovat

Umění koučovat
Petr Parma

Cena: 299 Kč; 449 Sk; 17 Eur;
Prodejní kód: MP 0604UK
ISBN: 80-86851-34-6


Smyslem titulu je poskytnout všem, co se koučováním profesionálně zabývají i všem, které to zajímá z druhé strany (z pohledu koučovaných), povšechné informace o koučování obecně a všechny základní informace o koučování systemickém. Klade si za cíl být především praktickou příručkou systemického koučování, příručkou, již lze přímo použít v praxi. Chce přispět k rychlé orientaci v hlavních metodách, nástrojích a prostředcích systemického koučování tak, aby je čtenář mohl zkoušet hned používat.

Z tohoto důvodu je nejdelší kapitola věnována ukázkám a přepisům z konkrétních koučování s konkrétními lidmi, aby si čtenář mohl všechny principy a postupy, o kterých se dočte v teorii a metodice, uvědomovat v praxi.

Kniha je určena také všem zájemcům o koučování, kteří se nechtějí stát kouči, ale chtějí ve svém životě či ve své profesionální praxi využívat základní principy koučování, které jsou ve své podstatě velmi jednoduché a přirozené. Přiznám se, že představa manažera, rodiče, učitele, lékaře, právníka, obchodníka, úředníka, politika apod., který ve své činnosti využívá principů a základních postupů koučování, mně hřeje u srdce. Proto je kniha psána jednoduchým, srozumitelným jazykem tak, aby nevyžadovala žádné předběžné vzdělání či přípravu.

Kniha se nevyhýbá ani filosofickým východiskům a základním teoriím, na kterých systemické koučování stojí, ale vzhledem k rozsahu a náročnosti teoretických pilířů systemického koučování poskytuje jen exkurzi, vzhled do „hlubin“ systemických filosofií a teorií. Čtenáře, které tato pasáž vyprovokuje k dalšímu zájmu, odkáže doporučená literatura k dalším zdrojům. Ochutnávkou filosofie a obecných teorií tato kniha, na rozdíl od většiny jiných, nezačíná. Aby „neodradila“ ty, co v ní hledají rychlou praktickou použitelnost, a kterých, jak předpokládáme, bude většina. Teoretičtí náruživci, kteří touto částí chtějí začít, tak musí začít asi v polovině knihy.

Kniha je určena také „příjemcům“ koučování, všem, co nějaké nebo přímo systemické koučování zažili nebo mohou zažít. Výhody pro tuto cílovou skupinu si umím představit dvě: Náhled do kuchyně systemického koučování může člověku umožnit být kompetentnějším, náročnějším partnerem kouče. Může do toho kouči více „kecat“. A o to jde, koučování staví na kompetentnosti, aktivitě a samostatnosti člověka a záměrně je posiluje. Druhou výhodou je schopnost čtenáře kvalifikovaněji posoudit, zda má co do činění se skutečným systemickým koučem nebo jen s někým, kdo šikovně využil moderního názvu „koučování“, ale poskytuje běžné (a levnější!) poradenské služby. Což se bohužel nezřídka stává...


kompletní nabídku najdete v sekci katalog Logo