alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek
Učící se organizace

Učící se organizace
Ivana Tichá

Cena: 299 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód: MP 05010UO
ISBN: 80-86851-19-2


V dnešní turbulentní době jsou náklady na odměňování a rozvoj lidí jednou z nejvyšších položek firmy. Kniha pomáhá tvorbě firemní kultury, zaměřuje se na zavádění zásad učící se organizace, které staví do popředí kvalitu znalostí a loajalitu zaměstnance.

Znalostní aktiva poskytují užitečné služby a mají tak potenciální ekonomickou hodnotu. Na rozdíl od fyzických aktiv se však lze o znalostní aktiva podělit s ostatními, aniž by původní vlastník přicházel o vlastnictví. Sdílení znalostí totiž nesnižuje jejich užitečnost– původnímu nositeli stále přinášejí užitek. Sdílená znalost ale ztrácí na vzácnosti. Jak si s tím poradíme? Obvykle když se snažíme ochránit svá znalostní aktiva, chováme se k nim stejně jako k fyzickým aktivům – vystavíme kolem nich bariéry a bráníme jejich unikání, aby jejich hodnota nebyla ohrožena. To může docela dobře fungovat s některými druhy znalostních aktiv, jako jsou třeba patenty, ale ani tady ne vždy. Se stále rostoucím intelektuálním pirátstvím se vlastnická práva ke znalostem stávají velmi křehkým a pomíjivým statkem.

Proces, kterým se udržují a rozvíjejí znalosti v rámci podniku, je tzv. řízení znalostí nebo management znalostí. Z podstaty věci je orientován spíše do minulosti a jako takový tvoří jen jednu složku organizačního učení. Organizační učení je nástroj pro adaptaci podniku na změny, eliminaci minulých chyb a udržování znalostí. Rychlost, s jakou se podnik dokáže učit, se stává základem konkurenční výhody, zejména v odvětvích na znalosti náročných.

Docela jednoduchá otázka „Proč organizace dělá to co dělá?“ může vést k podobně jednoduché odpovědi: „Proto, aby si zajistila přežití (existenci).“ Přestože na takové odpovědi není nic nemorálního – organizace stejně jako lidé stojí o přežití – neosvobozuje nikoho od mravní odpovědnosti. Udělali byste cokoliv, abyste přežili? Když ne, co je to, co byste nikdy neudělali? Co děláte teď z toho, co byste před lety považovali za nemyslitelné?

Jakkoli se zdá, že pro „měkkosrdcatost“ není v konkurenční prostředí místo, zavilá tvrdost může také vést k neúspěchu. Michael Young z londýnské School for Social Entrepreneurs tvrdí, že tato škola je pro „tvrdohlavé“ a „velkorysé“. Tyto dvě polohy jsou často vnímány jako protiklady: jedinec musí být jedním nebo druhým. Tvrdohlavost zvyšuje šance na přežití, zatímco velkorysost pomáhá konat dobro. Každá z těchto poloh má i své stinné stránky: tvrdohlavost může v extrémním případě vést k destrukci a velkorysost v potlačování sebe sama nebo k sebeobětování.

Tato příručka je praktickým nástrojem pro manažery, kteří cítí potřebu aplikovat principy učící se organizace ve vlastním podniku a kteří hledají pomoc v tomto procesu. Přestože je orientována hlavně prakticky, zahrnuje i pasáže vysvětlují základy teorií, na nichž je koncept učící se organizace budován.


kompletní nabídku najdete v sekci katalog Logo