alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek

IAS/IFRS a hodnocení výkonnosti podniku

Jana Hinke

Publikace pojednává o vlivu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na výši a strukturu vykazovaného výsledku hospodaření za účelem hodnocení výkonnosti podniku, což je důležitá činnost pro řízení a rozhodování podn

IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku

Jana Hinke

Publikace reaguje na aktuální problémy s věrným a pravdivým zobrazením finanční pozice podniku a analyzuje vliv koncepce Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IAS/IFRS.

Synergie vztahu město-venkov

Jana Kouřilová a kol.

Téma vazeb měst a venkova je rozhodující při řešení vyváženého rozvoje území a posilování územní soudržnosti. Prní problém, na který při hledání vazeb narážíme, je jednoznačná definice základních pojmů

Ekonomie životního prostředí - teorie a politika

Lenka Slavíková, Eliška Vejchodská, Jan Slavík a kol.

Publikaci, která teoreticko-metodologicky fundovaně seznamuje čtenáře s paradigmatem soudobé ekonomie životního prostření, doporučuji všem zájemcům o danou problematiku. - Iva Ritschelová, Český statistický úřad, Praha

Introduction to the EU Law / Úvod do práva EU

Rudolf Hrubý, Martina Krásnická

Cílem této anglicko-české učebnice je seznámit čtenáře se základy práva EU.

Návštěvník jako rozvojový faktor navštíveného místa

Josef Navrátil

ředkládaná monografie shrnuje několikaletý výzkum problematiky atraktivnosti útvarů v krajině pro rozvoj cestovního ruchu v turistických regionech jižní Čechy a Šumava.


Předchozí1 2 3 4 DalšíLogo