alfa nakladatelství
...když víte jak, víte co

Knižní novinky Registrace pro zasílání knižních novinek

Účetní systém IAS/IFRS

Jana Hinke

Publikace se zabývá otázkou vykazování podle IAS/IFRS, které je správné, pokud přihlíží ke všem okolnostem, jež souvisejí s vykazovanou informací, aniž je porušeno věrné a poctivé zobrazení skutečností.

NOVINKA - Mýty a realita výzkumu a vývoje

Martin Navrátil

Zábavnou a velmi čtivou formou autor shrnuje poznatky získané během více jak 30leté praxe v úspěšném řízení výzkumu pro velké nadnárodní korporace v Kanadě a USA.

Kariérový koučink aneb Jak mít smysluplnou práci a pracovat s radostí

Monika Bartoníčková

Jsou-li splněny všechny tyto podmínky, pak práce člověku přináší uspokojení. Je ale zodpovědností každého jednotlivce, zda-li s těmito třemi faktory chce pracovat a bude-li si umět podle nich najít „práci svých snů“.

Cesta ke královskému platu aneb jsou Češi líní, smrdí a umějí jen kritizovat?

Dalibor Slivinský

Je člověk výrobkem? Na trhu práce ano. Text přirovnává člověka k výrobku se všemi atributy rozhodování kupujícího, to je zaměstnavatele, co koupí a za kolik...

Účetnictví podle IAS/IFRS

Jana Hinke

Kniha je určena všem, kteří si chtějí získat, příp. rozšířit vědomosti o problematice IAS/IFRS a potřebují přehlednou pomůcku s aplikací jednotlivých standardů na praktické příklady.

Účetní výkazy v praxi

Marie Paseková

Kniha je určena odborné veřejnosti, která se potřebuje správně orientovat v oblasti účetního výkaznictví a pochopit široký vějíř účetních pojmů, postupů, informací a přehledů.


Předchozí1 2 3 4 DalšíLogo